Je

to, čo hľadáte?

Potrebujete pre svoje podnikanie web stránku, nové logo, identitu značky alebo marketingovú kampaň? Kľúčom k úspešnému projektu je začať dobre premyslenou stratégiou, s ktorou Vám radi pomôžeme.

ČO ROBÍME?

Naše služby

Nepotrebujete byť programátor, aby ste urobili web stránku. Náš tím sa o to postará za Vás.

01.

Tvorba značky (Branding)

Branding už dávno nie je len logo. Musí vyvolávať pocit, prilákať zákazníka a vo svete plnom reklamy vyčnievať. To sa dá docieliť rôznymi praktikami, nástrojmi alebo dokonca psychológiou farieb

Na toto a mnoho ďalšieho sa v SiTiC zameriavame a radi Vám pomôžeme v každej oblasti vytvárania Vašej značky.

02.

Dizajn webu

Webový dizajn zahŕňa mnoho rôznych zručností pri výrobe a následnej údržbe webových stránok. Medzi oblasti webového designu patrí napríklad webový grafický design, návrh rozhrania, tvorba obsahu a mnoho ďalšieho.

03.

Písanie textu (Copywriting)

Copywriting je tvorba textov alebo popisov za účelom zvýšenia alebo založenia reklamnej činnosti v margetingu. Produktom je text, ktorý má zákazníkovi povedať o produkte čo najviac a zároveň ho naviesť na väčší záujem alebo až kúpu.

Využíva sa pri tvorbe billboardov, katalógov, brožúr, novín, časopisov alebo aj televíznych reklám. Je ale ale dôležité si uvedomiť, že aj takýto, na prvý pohľad nenápadný, text vie zisky znásobiť.

04.

Sociálne siete

V minulosti podceňovaná, no v dnešnej dobe neoddeliteľná časť marketingu firmy na internete. Sociálne siete sú veľmi jednoduché na ovládanie. Aj preto sa stali každodennou súčasťou života ľudí, medzi ktorými sa nachádzajú aj Vaši budúci zákazníci.

Reklamy na Facebook-u alebo Instagrame sa stali miestom, ktoré je veľmi dobre viditeľné a správne zacielené môžu mať veľký dosah.

05.

Dizajn pre tlač

Netreba zabúdať ani na klasickú formu reklamy. Pozitívny a profesionálny osobný kontakt so zákazníkom, či už novým, alebo stálym, je vlastnosť, ktorú by mal bravúrne ovládať každý podnikateľ.

Veľmi dobrou pomôckou alebo ako znásobenie Vašich schopností môžu slúžiť reklamné materiály, akými sú vizitky, letáky, perá a iné predmety. V SiTiC s Vami preberieme od farieb, veľkosti až cez materiály najvhodnejšie práve pre Vašu „offline” prezentáciu.